Home

Beste leerkracht,

Deze pagina's sluiten aan bij het project 'Wonen en leven in Peru' van Studio Globo.

Blikvanger hierbij is het inleefatelier Peru.

Hier vind je bijkomende achtergrondinformatie over de geschiedenis en de actualiteit in Peru.
We volgen de actualiteit en proberen op regelmatige basis deze bladzijden aan te vullen.

Het team van Studio Globo